บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 09/07/2563
Properties of Herbadyne: Camphor (การบูร)

Properties of Herbadyne: Camphor (การบูร)

  •  2 มิถุนายน 2563

การบูร คือ ผลึกที่แทรกอยู่ในเนื้อไม้ของต้นการบูร ที่มีอยู่ทั่วไปทั้งต้น โดยมักจะอยู่ตามรอยแตกของเนื้อไม้ และมีมากที่สุดในแก่นของราก รองลงมาคือส่วนแก่นของต้น ซึ่งส่วนที่อยู่ใกล้กับโคนต้นจะมีการบูรมากกว่าส่วนที่อยู่เหนือขึ้นมา ส่วนในใบและยอดอ่อนมีการบูรอยู่น้อย โดยในใบอ่อนจะมีน้อยกว่าใบแก่ ซึ่งผงการบูรนั้นจะมีลักษณะเป็นเกล็ดกลม ๆ ขนาดเล็ก เป็นสีขาวและแห้ง อาจจับกันเป็นก้อนร่วน ๆ และแตกง่าย เมื่อทิ้งไว้ในอากาศจะระเหิดไปหมด

Camphor is extracted from the bark of a Cinnamonun Camphora Tree which is a native plant from Hiroshima, Japan. Camphor is used as an herbal medicine for
1. Treat cold and cough
2. Relieves pain and swelling
3. Treat Eczama by relieving pains and inflammation
4. Induce sleep 

 

สรรพคุณทางยาของการบูร

1. ช่วยแก้อาการปวดฟัน (การบูร)
2. ช่วยแก้อาการไอ (การบูร)
3. ช่วยขับเสมหะ ทำลายเสมหะ (การบูร, เนื้อไม้)
4. ช่วยขับความชื้นในร่างกาย (การบูร), ช่วยขับลมชื้น (รากและกิ่ง)
5. เปลือกต้นมีรสฝาด เป็นยาสมานแผล (เปลือกต้น)
6. การบูรมีรสเผ็ดร้อนเป็นยาแก้ปวด (การบูร)
7. ช่วยแก้กระเพาะหรือลำไส้อักเสบ (เมล็ด)
8. ช่วยแก้อาการปวดท้อง ท้องร่วง (การบูร, เนื้อไม้) แก้ปวดท้อง ปวดกระเพาะ (การบูร) แก้อาการปวดท้อง (รากและกิ่ง) ส่วนเมล็ดในมีรสฝาด เป็นยาแก้บิด ปวดเบ่ง ท้องร่วง (เมล็ดใน)
9. ช่วยแก้อาการท้องเสีย อันเนื่องมาจากกระเพาะหรือลำไส้เย็นชื้น (การบูร)
10. ช่วยฆ่าพยาธิในท้อง ใช้ทะลวงทวารบริเวณใบหน้า (การบูร)
11. ช่วยแก้พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย (การบูร)
12. เปลือกต้นและใบใช้เป็นยารักษาแผลเรื้อรังเน่าเปื่อยบริเวณผิวหนัง (เปลือกต้นและใบ)
13. การบูรใช้เป็นทาถูนวดแก้อาการปวด แก้เคล็ดขัดยอก เคล็ดบวม ข้อเท้าแพลง ข้อบวมเป็นพิษ แก้อาการปวดตามข้อ แก้ปวดเส้นประสาท ปวดขัดตามเส้นประสาท (การบูร) รากและกิ่งช่วยแก้อาการปวดเมื่อตามร่างกาย ปวดเมื่อยตามข้อมือและเท้า แก้เคล็ดขัดยอก (รากและกิ่ง)
 

Camphor Pharmacological Properties

1. Relieves Pain and Swelling

On the skin it acts as a counter irritant and is therefore used topically to relieve pain and swelling. It causes numbness of sensory nerve endings of skin, thereby reliving pain and inflammation, and preventing skin redness.
 
2. Alleviates Skin Rashes

Another skin problem faced by many people is rashes that cause redness. Camphor can help in getting rid of rashes and redness when used as topical itch relieving gels.


3. Treatment of Nail Fungus

Nail fungus or onychomycosis may require treatment by oral anti-fungal, but topical preparations like Vaporub containing camphor oil can be added for faster clearing of the fungus. However, it is effective against onychomycosis caused by Trichophyton mentagrophytes and Candida parapsilosis, which are species of fungi.
 

4. Used to Treat Eczema

Camphor can be used to treat irritated symptoms of eczema in kids and adults. Camphor helps in relieving the pain and inflammation, which is a symptom of eczema. Camphor is also found in many lotions and ointment treatments of eczema.

5. Helps Induce Sleep

Fragrance of camphor oil has a calming effect on the mind and brings a good night’s sleep.


6. Treats Cold and Cough

Camphor helps in treating cold and cough and relieves throat congestion. Camphor oil is an ingredient of many vaporub and decongestants.

 

7. Promotes Hair Growth

Less hair on the scalp is a nightmare. This could result due to a number of factors, such as improper hair care routine and spending lots and lots of money on chemical loaded hair care products. So, here’s a solution to the problem - use camphor oil. Application of camphor oil on the hair makes it soft and boosts hair growth.


8. Home Remedy for Head Lice

Camphor oil mixed in bathing water is used for the treatment of Pediculosis capitis or head lice.

 

reference: https://food.ndtv.com/health/8-incredible-benefits-of-camphor-pain-killer-sleep-inducer-and-more-1648410