คะแนนของร้านค้า

คะแนนเฉลี่ยของร้าน:

Rank C

เฉลี่ยจาก 1 คน

คุณภาพของสินค้า
8
ความรวดเร็วในการจัดส่ง
0
การบริการ/อัธยาศัย
9
ข้อมูลสินค้าครบถ้วน
8

รางวัลที่ได้รับ

ยอดขาย Lv 5/9
จำนวนลูกค้า Lv 1/9

เลือกภาษา